Din arhiva familiei Dorneanu

Iași/1952
Tata-al doilea din dreapta ( în uniformă )
Sursa: Arhiva familiei Dorneanu