PROGRAMUL TÂRGULUI DE CARTE „LIBRIS NEAMȚ” 2015 EDIŢIA a V – a

JOI, 17 SEPTEMBRIE

12.00 – 12.30 · Deschiderea oficială a Târgului de Carte LIBRIS NEAMȚ 2015 – ediţia a V-a.
12.30 – 13.00
· Eveniment – Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2014 la Cartea de proză – „Laika” – autor Adrian Alui Gheorghe – Editura Cartea Românească

· Conferinta ,,Importanţa Cărţii în dezvoltarea personală – deziderat al dezvoltării comunităţii”.

13.00 – 13.30
· Lansarea Colecţiei ,,Buzunarul cu Poezii”, Editura ,,Conta” Piatra-Neamţ; prezintă Adrian Alui Gheorghe şi Emil Nicolae.

· Medalion „Aurel Dumitraşcu” – (25 de ani de la moartea poetului).

· Anunţarea rezultatelor Concursului naţional de debut în volum ,,Aurel Dumitraşcu” 2015.

13.30 – 14.00
· Noutăţi editoriale – Filiala Bacău a U.S.R.; prezintă Calistrat Costin, preşedintele filialei.

14.00 – 15.00
· Un autor şi cărţile sale, Lucian Strochi – lansarea volumelor ,,Integrala prozei scurte I – III”, ,,Ancadierul” (ediţie bibliofilă) şi ,,Integrala aforismelor”, Editura ,,Cetatea Doamnei” Piatra-Neamt; prezintă Calistrat Costin.

15.00 – 15.30
· Cenaclul ,,Clepsidra” din Roman – lansarea volumelor ,,Eu, Chirurgul” şi ,,Secolul Ciobanu”, de Dan Gabriel Arvătescu; ,,Tabor” şi ,,Paznicii pereţilor” (poezie), autor Cornel Paiu; prezintă Gheorghe A. M. Ciobanu şi Lucian Strochi.

15.30 – 16.30
Lansarea monografiilor consacrate comunelor Bozieni şi Poiana Teiului, Editura ,,Capriccio” Piatra-Neamţ; prezintă Constantin Horia Alupului-Rus. Participă primarii Doinel Grumăzescu şi Petru Bâia.

16.30 – 17.00
· Lansarea volumelor “Contribuţii la istoria revistei «Convorbiri Literare» (1939 – 1944)”, Editura “Timpul”, Iaşi, 2015 şi ,,Săluc Horvat şi contemporanii săi”, autor Nicolae Scurtu, Editura ,,Ars Docendi”, Bucureşti, 2015; prezintă Constantin Tomşa.

17.00 -18.00
· Editura ,,Crigarux” şi ultimele sale apariţii: monografia ,,Ion Creangă. Viaţa şi opera”, de G. Călinescu şi volumele de poezie semnate de Radu Tudorel, Mihai Coşerariu, Ioana Marin, Lavinia Dumitrache şi Vasile Checheriţă ; prezintă Cristian Livescu, directorul editurii.

· Lansarea volumelor ,,Dicţionarul literaturii din judeţul Neamţ,” şi ,,Personalităţi ale culturii din judeţul Neamţ”, lucrări de Constantin Tomşa, Editurile ,,Cetatea Doamnei” şi „Crigarux”, Piatra-Neamţ.

· Recital de muzică folk susţinut de Cristina Marin şi Mihai Coşerariu.

18.00 – 19.00
· Lansarea romanului ,,Avatarul Roşu (Enigma crucii de sub Toaca)”, de Mihai Hanganu, Editura Andvertising Bucureşti, 2015; prezintă Constantin Dram, Nicolae Scurtu şi Lucian Strochi.

19.00 – 19.30
· Lansarea volumului ,,Tu. Ghid cu secrete despre tine”, autor Oana Bulai, Editura “Pavcom” Bucureşti; prezintă Cristian Livescu.

· Lansarea numărului 100 al Revistei OK.

19.30 – 20.30 · Editura ,,Eikon” Bucureşti – lansări de carte, recital de poezie şi muzică folk.

VINERI, 18 SEPTEMBRIE

10.00 – 11.00
· Lansarea romanului ,,Vieţi paralele”, de Virgil Răzeşu şi a volumului ,,Faraonul”, de Boleslaw Prus, traducere Virgil Răzeşu, Editura ,,Răzeşu” Piatra-Neamţ; prezintă Gheorghe Bunghez şi Constantin Tomşa.

11.00-12.00 · Un profesor erudit şi cărţile sale – Daniel Deaconu (Grinţieş) – lansarea volumelor ,,Tâlhăria şi haiducia la români”, ,,Ghidul excursiilor montane”, Editura Universitară, 2014, ,,Turismul Cultural la Muntele Ceahlău” şi ,,Muntele Ceahlău – stâncile cu legendă”, ediţie bilingvă, Editura ,,Cetatea Doamnei” Piatra-Neamţ, 2015; prezintă Ioan Asavei.
12.00 – 12.30 Lansarea ultimelor apariţii ale revistelor ,,Antiteze” şi ,,Conta” din Piatra-Neamţ; prezintă Cristian Livescu, Raluca Naclad, Adrian Alui Gheorghe şi Emil Nicolae.
12.30 – 13.00 · Lansarea volumului ,,Morală şi religie în Decadentism”, autor Mihai Capşa Togan, Editura ,,Pamfilius” Iaşi, 2015; prezintă Raluca Naclad.
13.00 – 14.00
· Lansarea romanului ,,Tiptila”, autor Bică Nelu Căciuleanu, Editura ,,Timpul”, Iaşi; prezintă Cassian Maria Spiridon, preşedintele filialei Iaşi a U.S.R., directorul editurii.

· Lansarea volumului ,,Pornind de la zero”, de Casian Maria Spiridon, Editura “Carmides” din Bistriţa-Năsăud; lansarea colecţiei bibliofile “Poezia”, autori Cassian Maria Spiridon şi Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.

14.00 – 15.00
· Lansarea volumelor ,,Flacăra din piatră” şi ,,101 sonete”, autor Mihai Merticaru, Editurile “Inspirescu”, Satu-Mare şi “Ideal” din Chişinău; prezintă Constantin Tomşa.

· Lansarea volumului ” Eseuri, cronici”, autor Ermil Bucureşteanu, apărut la Editura Timpul din Iaşi

15.00 – 16.30 · Lansarea volumului de poezii -,,Plus / Minus sentimente”, de Angi Cristea – Asociaţia Macedonenilor din România.
16.30 – 17.30 · Lansarea volumului ,,Paharul cu îngeri” – antologie poetică, autor Coman Şova, la Editura Semne din Bucureşti; prezintă Florentin Popescu, redactor-şef al revistei ,,Bucureştiul literar şi artistic” şi Mihai Merticaru.
17.30 – 18.30
· Lansarea volumului monografic ,,Papa Ioan Paul II”, autor Nicolae Mareş (în cadrul comemorării a 10 ani de la moartea marelui Papă).

· Lansarea volumului ,,Calendarul scriitorilor români”, I – III – ediţie definitivă, autor Ioan Lazu.

· Lansarea volumului ,,Personajul sadovenian”, autor Constatin Bleotu.

· Lansarea volumului ,,Scrierea istoriei în limba română: A.D. XENOPUL”, autor Neculai Muscalu

Toate cărţile sunt apărute la editura “TipoMoldova” din Iaşi; prezintă Aurel Ştefanachi, directorul editurii .

19.00 – 19.30

· Spectacol folcloric susţinut de formaţiile artistice ale Centrului pentru Cultură şi Arte ,,Carmen Saeculare” Neamţ.
19.30 – 20.30
· Editura ,,Eikon” Bucureşti – lansări de carte, recital poetic şi de muzică folk.

SÂMBĂTĂ, 19 SEPTEMBRIE

10.00 – 10.30 · Lansarea volumelor: ,,Colegul meu” şi ,,Cronica unui destin”, de Olga-Elionora Loghin – Editurile “Crigarux” şi “Cetatea Doamnei” Piatra-Neamţ; prezintă Constantin Tomşa.
10.30 – 11.00 · Lansarea cărţii ,,Zidiri de cuvânt”, autoare Florentina Niţă, Editura ,,Vivaldi” Bucureşti; prezintă Emil Nicolae.
11.00 – 11.45
· Lansarea volumelor ,,Rostirea postmodernă şi Generaţia poetică 80”, de Daniel Corbu şi monografia ,,Ion Creangă”, de Zoe Dumitrescu – Buşulenga, în seria Biblioteca “Ion Creangă”, Editura ,,Princeps Edit”, Iaşi; prezintă Daniel Corbu, directorul editurii şi Liviu Apetroaie, redactor.

· Lansarea volumului ,,Ion Creangă, cruzimile unui moralist jovial” de Acad. Eugen Simion, Editura ,,Princeps Multimedia”, Iaşi; prezintă Daniel Corbu.

11.45 – 12.45 · Lansarea volumelor ,,Anii romantici” şi ,,Drumul egal al fiecărei zile”, de Gabriela Adameşteanu (Premiul special al U.S.R. pe anul 2015 ), Editura “Polirom” din Iaşi; prezintă Daniel Cristea Enache.
12.45 – 13.30 · Lansarea volumelor ,,Noutăţi stilistice”, ,,Pe Rio Costa, balade erotice”, ,,Mato-Grosso-ul social post-revoluţionar”, ,,Portretul la criticii literari români” şi ,,Pentru o lectură adevărată a clasicilor români”, de Dorin N. Uritescu, Editura ,,Rawex Coms”, Bucureşti.
13.30 – 14.30 · Lansarea volumului ,,Eliberarea de jocurile minţii”, de Marius Mihai Lungu, Editura ,,Atman Publishing”, Bucureşti.
14.30 – 15.30 · Lansarea volumului „Cartea Reculegerii” – Aurelian Titu Dumitrescu într-o convorbire cu Teodor Sandu, Editura ,,Eikon”, Bucureşti.
15.30 – 16.30
· Lansarea volumelor ,,Părintele Iustin Pârvu. O misiune creştină şi românească” şi ,,7 întâlniri cu părintele Iustin Pârvu”, de Adrian Alui Gheorghe, Editura “Doxologia” din Iaşi.

· Lansarea volumului ,,Cineva mă caută prin viaţa mea”, de Marius Iordăchioaia, Editura “Doxologia” din Iaşi.

16.30 – 20.30 · Editura ,,Eikon” Bucureşti – lansări de carte, recital poetic şi de muzică folk.
DUMINICĂ, 20 SEPTEMBRIE

10.00 – 11.00
· Lansarea volumelor ,,De la Nistru pân’ la Nisa”, Editura ,,Eikon” Bucureşti şi ,,Iisus Hristos, Creştinismul, Biserica – Antologie de autori, texte, teme, din cel de al II-lea mileniu”, autor Dan Iacob, Editura ,,Conta” Piatra-Neamţ; prezintă Adrian Alui Gheorghe.

11.00 – 12.00
· Recital de muzică populară cu soliştii Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ.

12.00 – 12.30
· Festivitatea de închidere a Târgului de carte „LIBRIS NEAMŢ”